Denne side bruger cookies til funktionelt og statistisk brug

October 15, 2021
img

Frisk luft

Grundlæggende giver frisk luft velvære og bedre hukommelse. En fantastisk udsigt fra kontoret giver ikke frisk luft i lungerne. Vi får en illusion om at opholde sig udendørs, men frisk udeluft får vi ikke. Frisk luft giver mere end liv, frisk luft giver mere visdom og bedre helbred. Alt i alt en bedre livskvalitet og bedre resultater.


Hjernen har brug for energi, det både i form af føde og ilt. Hvis en af energiformerne mangler, vil hjernen og kroppens funktioner nedsætte deres energi niveau.


Når vi trækker vejret sker der vigtige ting i lungerne. På hver side af lungevævet udveksles der livsnødvendige gasarter ud af henholdsvis blodet og luften. Udvekslingen kræver trykændring. Det er vores krops bevægelse ud og ind der skaber større eller mindre volumen/tryk i lungerne, og blodets pumpen der skaber trykændring i blodet. Når der skabes tid til at begge trykændringer kan fungere optimalt, optimeres vores energi niveau og dermed sænkes stressniveauet. Når der bliver ubalance i kroppens tryk stiger stressniveauet.


Vi ved at der kommer luft ned i lungerne, for at få ilt ind i kroppen. Jo bedre kondi, jo bedre er blodets evne til at optage ilten. Det som de færreste ved, er at når vi trækker vejret ind, skabes også et livsnødvendigt undertryk i lungerne. Undertrykket gør, at de tungere molekylære CO2 kan trækkes ud af blodet over i lungerne og opblandes med den indåndede luft. Det drejer sig om at trykforholdet gør det muligt.


Når kroppen bevæger sig, strækkes lungevævet med i samme retning og der skabes et undertryk i lungerne. Med udstrækningen strækkes alveolernes væv også og bliver tyndere og giver derfor bedre forhold til at udveksle gasarterne ilt og CO2. Det er i forbindelse med indåndingen at der trækkes CO2 ud af blodet og den iltholdige luft ned i lungerne. Holdes trykket lidt diffunderer ilten over i blodet igennem fortynding. Når kroppen trækker sig sammen igen, sker der et overtryk i lungerne. Overtrykket trykker den højere CO2 koncentreret luften ud af lungerne til luften omkring sig. Samtidig giver overtrykket i lungevævet også ilten mulighed for at diffundere yderligere ind i blodet.


Under normale forhold diffunderer ca. 250 ml ilt og 200 ml CO2 ind og ud igennem lungerne pr min. på en voksen person i hvile. Kroppens pH værdi reguleres med CO2 niveauet. Ved et lavt CO2 niveau er pH værdien i kroppen lav, omvendt vil pH værdien blive stor. Ved ophobning af CO2 i kroppen stiger syreniveauet og der vil komme smerte i kroppen. Professor Arsen K. Melikov fra DTU BYG har eftervist, at når der er meget CO2 i lokalet luft, vil afgivelsen af CO2 falde for de der opholder sig i lokalet. Det tyder på at der ophobes CO2 i kroppen hvis aktiviteten er den samme, som i lokalet med lavt CO2 og at de der opholder sig i lokalet har sænket deres aktivitetsniveau.

TEAM VENT2U

TeamVent2U er et dansk vidensteam. Vent2U etablerede Lillian Kofod efter Climate Week 2015, hvor Paris aftalen 2020 blev diskuteret.

TeamVent2U er etableret efter mødet med det internationale debat om at gøre verden bedre og mere energiøkonomisk.

Der er forskere fra indemiljøet, luft, lys og søvn med i teamet. Derudover er Fischer Ligthing, KE Fibertec, Danfoss og Vent2U gået sammen om at udvikle loftarmaturet til både lys, luft og temperaturstyring for nærmiljøet for en person.

Det er visionen, at Vent2U skal tilgodese menneskets behov sundhedsmæssigt og mentalt.

Følg på linked
Team Vent2U